top of page

KMIS

Mladi imunolozi Evrope (yEFIS) za cilj imaju da okupe istraživače na početu karijere koji se bave imunologijom. 
Posednjih nekoliko godina grupe mladih imunologa u Evropi su počele da se okupljaju i to je rezultiralo njihovim umrežavanjem u yEFIS (https://www.yefis.org/) . Cilj yEFIS-a je da približi zasebne grupe mladih imunologa u Evropi i izgradi mrežu kojom će zastupati njihove interse na nacionalnom kao i na Evropskom nivou. EFIS je pružio platformu za nastanak yEFIS-a 2020. godine. Grupa mladih imunologa Srbije je osnovana 2020. godine pod nazivom Klub Mladih Imunologa Srbije (KMIS). KMIS je 2022. godine zvanično postao podružnica DIS-a.

Logo - Kmis finalno.jpg
bottom of page