top of page
Logo - Kmis finalno.jpg

Become a member

KMIS is gathering young immunologists from Serbia, that have no more than 10 years from earning their Ph.D. diploma.

For application, follow the link:

yEFIS Network: Register and Login

Učlanjenje u KMIS

Da biste postali član neophodno je da popunite formular za prijavu, kao i da se registrujete na sajtu yEFIS yEFIS Network: Register and Login.

Uslove za učlanjenje ispunjavaju svi istraživači koji se bave imunologijom

od nivoa master studenta do navršenih 10 godina od doktoriranja.

Porodiljsko odsustvo se ne računa u te godine.

Članstvo u yEFIS pruža niz pogodnosti kao što su:

  • Povezivanje mladih imunologa u Evropi, njihova veća vidljivost i mogućnost lakše saradnje.

  • Promocija nacionalnih grupa mladih imunologa

  • Usled ciljanih ostvarivanja kontakata i aktivnosti putem različitih radnih grupa (koje možete pronaći na sajtu yEFIS-a), pruža se mogućnost učestvovanja u organizaciji raznih događaja kao što su seminari, kongresi, predavanja...

  • Formiranja nove generacije budućih iskusnih imunologa Evrope

Trenutno KMIS broji preko 30 članova. Svim novim članovima želimo dobrodošlicu i za sva pitanje, komentare i sugestije na raspolaganju vam je koordinacioni tim KMIS-a:

Dr Neda Nikolovski – predsednik

Dr Suzana Stanisavljević – potpredsednik

Dr Jelena Kulaš – sekretar

Kontakt: kmis.dis@gmail.com

Email 

Follow

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page