Kratki filmovi o imunskom sistemu su dostupni na sledećim linkovima:

Ćelije ratnici


Čuvari u našoj krvi

Vakcinacija


COVID19


Alergija


Imunski sistem i kancer

covid19.PNG
alergija.PNG
vakcinacija.PNG
Ratnici.PNG
Cuvari.PNG
kancer.PNG