top of page

Kratki filmovi o imunskom sistemu

Spreči rak: Vakciniši se protiv HPV-a!

U susret Svetskog dana imunologije (29.04.2023.): Imunologija u službi zdravlja, Društvo imunologa Srbije je organizovalo snimanje razgovora o ključnim pitanjima vezanim za vakcinaciju protiv HPV-a.

Na temu govori: Prof. dr Miloš Marković, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Novinar:  Ivana Božović; Kamerman: Dejan Mladenović

Zabranjena je distribucija ovog videa u komercijalne svrhe

Ćelije ratnici

Čuvari u našoj krvi

Vakcinacija

Imunski sistem i COVID19

Imunski sistem i alergija

Imunski sistem i kancer

bottom of page