Fondacija Miroslava Mirka Simića (FMMS) je osnovana s ciljem da doprinese osavremenjivanju i podizanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada u oblasti imunologije u Srbiji tako što će jednom godišnje, na dan 4. aprila, konkursom izabranom kandidatu dodeljivati nagradnu stipendiju. Namena nagradne stipendije je da pokrije troškove boravka izabranog kandidata u nekoj od uglednih imunoloških ustanova u svetu u trajanju od 3 do 6 meseci, а radi sticanja novih, kvalitetnijih znanja, као i ovladavanja novim tehnologijama iz oblasti imunologije.

Zainteresovani kandidati treba da dostave traženu dokumentaciju na email adresu Fondacije: fondacijamms@gmail.com

Miroslav Mirko Simić

Miroslav Mirko Simić je bio dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, utemeljivač eksperimentalne i kliničke imunologije u Srbiji, predsednik Društva imunologa Jugoslavije, počasni doživotni predsednika Društva Imunologa Srbije i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Polovinom 90-tih godina napušta SANU zbog razornih posledica simbiotičnog odnosa političke i vojne moći sa inteligencijom i ulogom SANU u osmišljavanju besmislenog rata ne vodeći računa o ljudskim žrtvama i budućnosti nacije.