top of page

VAKCINIŠITE SE PROTIV COVID-19.
TIME ŠTITITE I SEBE I DRUGE!

Stav Društva imunologa Srbije
o svrsishodnosti određivanja antitela nakon vakcinacije protiv COVID-19

Imunski pokazatelji zaštite od virusa su rezultati onih testova određivanja antitela ili ćelijskog  imunskog odgovora koji pouzdano predviđaju zaštitu od bolesti ili infekcije nakon vakcinacije ili prirodne infekcije i koriste se za direktnu procenu efikasnosti vakcina.

Za sada, međutim ne postoje međunarodno prihvaćeni i standardizovani testovi imunskih pokazatelja zaštite od COVID-19 na osnovu kojih bi se procenjivao stepen zaštite pojedinaca od infekcije ovim virusom. Definisanje imunskih pokazatelja zaštite od COVID-19 je presudno za suzbijanje pandemije SARS-CoV-2 virusom i za strategiju institucija javnog zdravlja.

Detekcija antitela kod vakcinisanih osoba, kao i kod onih koji su bili inficirani virusom SARS-CoV-2 ima izuzetan značaj za naučna istraživanja. Međutim, klinički značaj nalaza nije definisan i uvek treba da ga tumači lekar koji je uputio pacijenta na analizu u skladu sa kliničkim i drugim podacima iz medicinske dokumentacije.

Određivanje antitela trenutno dostupnim testovima ne može dati odgovor o uspešnosti vakcinacije, odnosno zaštićenosti vakcinisane osobe od infekcije. Prisustvo antitela ne garantuje otpornost na infekciju u uslovima masivne cirkulacije virusa kroz populaciju, niti odsustvo antitela isključuje mogućnost da je osoba otporna na infekciju.

Zato se vakcinisanim osobama ne preporučuje određivanje antitela na lični zahtev.

Sve poznate mere zaštite od SARS-CoV-2 infekcije moraju da se sprovode i kod vakcinisanih osoba.

Berlinsko medicinsko društvo organizuje vebinar na temu:
COVID-19 Vaccination: Clinics and Science
31.03.2021. 18-20h
Program vebinara možete videti ovde.

Bezbednost i efikasnost vakcina protiv COVID-19 Okrugli sto Društva imunologa Srbije
link

Gostovanje prof. dr Miloša Markovića (Radio Beograd 2) na temu SARS-CoV-2 i vakcina:
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/4163465/vakcine-protiv-kovida-19.html

Ekspertizu Britanskog društva imunologa o tekućim imunološkim istraživanjima u COVID-19, kao i o najvažnijim pitanjima i prioritetima istraživanja vezanim za COVID-19 iz ugla imunologa možete naći na: https://mailchi.mp/immunology.org/new-ams-bsi-report-immunology-covid-19?e=74842dd0f6

Vaccination as the necessity.

Questions and answers on immunization and vaccine safety.
http://www.who.int/features/qa/84/en/

Send us information that you want to share through ISoS.rs

bottom of page