Tradicionalni skup povodom obeležavanja Dana imunologije biće održan 28.04.2022. u organizaciji DIS i Odbora za imunologiju i alergologiju OMN SANU. Skup će se održati u Svečanoj sali SANU.

Sastanak imati striktno naučni karakter. Program skupa možete videti ovde.

Ove godine uvodimo i novinu, a to je nagrada za najbolju prezentaciju. Nagrada je plaćanje kotizacije za imunološki kongres po izboru nagrađenog (maksimalna suma od  300 EUR). Odluku o nagradi će doneti IO DIS.

IUIS2022_DOI_WebsiteBanner_1920x300-1024x160.png

EFIS/EJI Ita Askonas Award link

eji_efis_logo.png

EFIS Eastern Star Award link

eastern_star_award.jpg

EFIS NewsFlash October 2020 link

Desa Lilic and Mario Abinun Gift Donation

For the advancement of Clinical Immunology in Serbia

More info here.

Vaccination as the necessity.

Questions and answers on immunization and vaccine safety.
http://www.who.int/features/qa/84/en/

Send us information that you want to share through ISoS.rs