top of page

Lekcije naučene tokom obavljanja vakcinacije protiv COVID-19


Izveštaj Evropske federacije imunoloških društava (EFIS) o vakcinaciji protiv COVID-19.


EFIS Vaccine Task Force, Lessons Learned report, FINAL
.pdf
Download PDF • 2.90MB

Comments


bottom of page