Članovi DIS su aktivno uključeni u borbu protiv COVID-19. Naši članovi učestvuju u RT-PCR dijagnostici SARS-CoV-2, uključeni su u pravljenje serološkog testa COVID-19, učestvuju u uvođenju imunoterapija COVID-19, deo su Radnog tela MPNTR Republike Srbije za prikupljanje naučnih informacija koje se odnose na COVID-19. Naši članovi su otpočeli i prioritetna naučna istraživanja posvećena imunopatogenezi COVID-19, a planiraju se istraživanja posvećena različitim aspektima funkcionisanja imunskog sistema u COVID-19 i terapiji ove bolesti.

©2018 by Immunological Society of Serbia. Proudly created with Wix.com