top of page

Obeležen Svetski dan imunologije

27.04.2023. DIS (ISOS) je obeležio Svetski dan imunologije, kao i 55. godina od osnivanja Društva


Priznanja za izuzetan doprinos Društvu imunologa Srbije i razvoju imunologije su dodeljena:


Prof. Dr Gordani Leposavić, Prof. Dr Mileni Kataranovski, Dr Ljiljani Sofronić Milosavljević, Dr Milošu Markoviću, Dr Srđi Jankoviću, Dr Emini Milošević, prof. dr Desi Lilić i prof. dr Mariu Abinunu.


Nagrada za najbolju prezentaciju na Danu imunologije, u vrednosti od 300 EUR, dodeljena je Dušanu Radojeviću, sa Instituta za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo (IMGGI) sa Univerziteta u Beogradu za prezentaciju pod nazivom "Supresorske ćelije mijeloidnog porekla održavaju funkcije crevne barijere, svojstva mikrobiote creva i potenciraju imunoregulatorne puteve u modelu eksperimentalnog encefalomijelitisa kod pacova"

Kommentare


bottom of page