top of page

Dodeljena stipendija Fondacije Mirka Simića za 2023. godinu

Prvi stipendista Fondacije Mirka Simića je Nataša Paunić, specijalizant imunologije koji radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Nagrađeni projekat je vezan za primenu ekstrakorporalne fotofereze kod transplantacije srca.

Nataša Paunić rođena je 1992. godine u Smederevu. Zvanje doktora medicine stekla je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2018. godine. Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2018. godine, a specijalizaciju iz imunologije upisala je 2020. godine. Radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde se formira tim za transplantaciju srca.


Fondacija Mirka Simića će podržati njeno usavršavanje na Univerzitetskoj klinici u Beču, pod mentorstvom prof. Nine Pilat Michalek, u oblasti transplantacione imunologije, u periodu od šest meseci, sa početkom u februaru 2024. godine.

Ovim projektom prof. Pilat Michalek i njen tim pokusace da definisu optimalno vreme primene i ucestalost ekstrakorporalne fotofereze kod transplantiranih pacijenata koji su pod velikim rizikom od infekcija i maligniteta, kao i da potvrde bezbednost i efikasnost ovog vida terapije. Prof. Nina Pilat Michalek bavi se i prekliničkim istraživanjima T regulatornih ćelija i kompleksa interleukina 2 kod transplantacije srca, u cilju indukcije tolerancije, kao i prevencije i terapije odbacivanja organa.

Ciljevi projekta su:

1. Istražiti efekat IL-2 kompleksa na subpopulacije B i T ćelija relevantne za odbacivanje transplantata

2. Istražiti mehanizme koji dovode do poremećenog humoralnog odgovora nakon tretmana IL-2 kompleksima

3. Istražiti terapijsku moć IL-2 kompleksa da bi se sprečilo akutno i hronično humoralno odbacivanje srčanog alografta.

Pored pomenutog naučno-istrazivačkog rada, na Univerzitetskoj klinici u Beču Nataša će imati priliku da se upozna sa protokolima imunosupresije kod pacijenata kojima je transplantirano srce, sa načinima procene imunokompetentnosti pacijenata pre i posle transplantacije, da savlada tehnike HLA tipizacije i histoloske dijagnostike odbacivanja organa.


Comments


bottom of page